Avtalebesøk

Helios Auto AS tilbyr avtalebesøk ute hos kundene

• Opplæring i, og kartlegging av, hvordan IT-verktøyet Helios brukes i deres virksomhet
• Optimalisering av programmets bruk i bedriften
• Kontroll av oppsett
• Bruk av funksjoner i Helios, samt integrasjoner som er mulig å benytte seg av
• Fokus på arbeidsgangen i virksomheten, med korrekt og effektiv bruk av Helios
• Intern opplæring av alle ansatte som har behov
• Generell bruk av programmet Helios og nye web-funksjoner
• Bistand i bruk av BUSkvalitet2 og HMS (Internkontroll, HMS og kvalitetssikring)
• Bistand til epost-løsninger

Avtalebesøk

Benytt dette skjemaet for å melde deg på avtalebesøk. Avtalebesøk sikrer deg et årlig besøk på stedet hos dere, inkludert reise/opphold.

Gjennomføring av besøket

En av våre medarbeidere kontakter dere i forkant for å avtale dato/tidspunkt for besøket. Hvilken tid på året ønsket du å få gjennomført besøk?
Velg ønsket årstid

Vi tilbyr denne besøksavtalen for kr. 500,- pr. måned, som faktureres kvartalsvis med normal fakturering. Reise og opphold er inkludert i prisen, og dere bestemmer selv hva dere ønsker gjennomgang av.
Vi har god erfaring med denne løsningen fra tidligere, og ser at det gir resultater og økt inntjening umiddelbart. Helios Auto AS sin intensjon med tilbudet, er at verkstedene skal ha en bedre økonomi etter å ha fått innføring i bruk av systemene. Dette gir fokus på effektivitet og arbeidsflyt i verkstedene.