Driftsforstyrrelse

Vi opplever dessverre problemer med pålogging. Vi har høy prioritet på feilsøking og feilretting.

Driftsstatus vil bli oppdatert så raskt vi har mer informasjon.

24.11.2021 KL 07.15:

Enkelte opplever for tiden problemer med pålogging. Vi jobber med feilretting.

24.11.2021 KL 08.19:

Det er fortsatt problemer med pålogging. Vi arbeid med å løse problemene så raskt som mulig. 

24.11.2021 KL 08.45:

Vi beklager så mye! Problemet skyldes ytre faktorer utenfor vårt servermiljø. Vi jobber med lokalisering og feilretting. 

24.11.2021 KL 10.15:

Det er fortsatt problemer med pålogging. Vi oppdaterer status så raskt vi har ny informasjon. 

24.11.2021 KL 11.55:

Feilsøking og feilretting pågår fortsatt. Vi oppdaterer status så raskt vi har ny informasjon. Vi beklager de utfordringer dette medfører.

24.11.2021 KL 13.07:

Vi har lokalisert problemet med en av påloggings serverne, og retting av feil pågår. Dette er dessverre en tidkrevende jobb. Det jobbes på høygir, men vi antar at systemet er nede ut dagen. 

Ny oppdatering kommer så raskt vi har mer info!

24.11.2021 KL 16.29:

Arbeidet med feilretting fortsetter utover kvelden. 

24.11.2021 KL 20.28:

Feilretting pågår fortsatt. 

25.11.2021 KL 06.55:

Feilretting har pågått hele natten. Vi jobber fortsatt på høygir med å få alle på, og mange kan allerede logge på som normalt. 

Ny oppdatering kl 07.30

25.11.2021 KL 07.30:

Feilretting pågår fortsatt for full styrke.

Vi sender SMS når du får logget på. 

Ny oppdatering kl 08.00

25.11.2021 KL 08.00:

Vi får mange spørsmål om dette er relatert til hacking, noe vi kan avkrefte. Det er en av våre servere som fordeler brukerprofiler som har skapt problemer. Denne er i går ettermiddag fysisk skiftet ut, og dataoverføring har pågått siden dette. Dette er en tidkrevende prosess, og pågår fortsatt for noen brukere. Mange kan allerede logge på. 

SMS er sendt ut om at brukere som ikke er pålogget må vente med pålogging, og vi sender SMS fortløpende når deres resterende bruker(e) er klar. 

Igjen, så beklager vi ulempene dette medfører.

Ny oppdatering kl 08.30

25.11.2021 KL 08.30:

Ingen ny informasjon pr nå. 

Ny oppdatering kl 09.00

25.11.2021 KL 09.00:

Feilretting pågår fortsatt for full styrke.

Vi sender SMS når du får logget på. 

Ny oppdatering kl 09.30

25.11.2021 KL 09.30:

Arbeidet pågår fortsatt. 

25.11.2021 KL 10.30:

Arbeidet pågår for fullt for å rette feilen.

25.11.2021 KL 12.00:

Det har beklageligvis oppstått uforutsette hendelser, som gjør at rettetid har tatt lengre tid enn først antatt. Vi arbeider fortsatt med full styrke for å rette problemene. 

Vi opplever nå at flere kan logge på systemet, men det er fortsatt en del brukere som ikke kommer inn. 

25.11.2021 KL 15.45:

Arbeidet pågår fortsatt. Vi kommer med med ny oppdatering kl 16.00. 

25.11.2021 KL 16.10:

Vi jobber fortsatt med feilretting da det er flere brukere som fortsatt ikke får logge på. Gjennom dagen i dag har mer enn halvparten av brukerne fått logget på.

Det kommer derfor til å bli jobbet utover hele kvelden/natten, og serverne vil kunne blir restartet uten varsel selv om noen av dere er pålogget. Vi beklager ulempene dette medfører for dere som er pålogget, men er nødvendige for å få systemene opp å gå som normalt snarest mulig.

Ny oppdatering kommer ca kl 20.15

25.11.2021 KL 20.15:

Vi arbeider fortsatt med uforminsket styrke for å rette feil og kontrollere brukere. Servere vil derfor i løpet av kvelden/natten ble restartet opp til flere ganger uten noe forvarsel. 

Vi har et mål om at alle skal kunne logge på som normalt fra i morgen tidlig.

 

 

26.11.2021 KL 07.10:

Mange kan nå logge på, men noen brukere opplever fortsatt påloggingsproblemer. Vi jobber med saken for å løse dette så raskt som mulig. 

26.11.2021 KL 07.40:

Alle systemer blir nå restartet, og er på veg opp igjen. 

26.11.2021 KL 08.55:

Vi beklager at det fortsatt er flere brukere som ikke får logget på, og vi har fortsatt alle ressurser på saken.

Ny status kommer så snart vi har ny info. 

26.11.2021 KL 11.30:

Vi beklager fortsatt til alle dere som er berørt av dette. Det jobbes fortsatt på høygir med å løse saken. 

Ny status ca kl 13

26.11.2021 KL 13.00:

Vi jobber fortsatt med feilretting, men har lite nytt å melde pr nå.

Ny status kl ca 14

26.11.2021 KL 14.00:

Arbeidet pågår fortsatt med uforminsket styrke. 

Ny status ca kl 15.

26.11.2021 KL 15.30:

Det jobbes fortsatt med feilretting.

Ny status kl 16.30

26.11.2021 KL 16.30:

Alle servere og tilganger vil bli nedstengt f.o.m 18.00. Alle som er pålogget vil da bli logget av, og det vil ikke være mulig å logge på mens arbeidet pågår. 

Ny status kommer ca kl 20.00

26.11.2021 KL 21.45:

Det arbeides fortsatt på systemet, men det er nå mulig å logge på systemet. Blir man kastet ut, kan man forsøke å logge på igjen.

Ny status kommer lørdag morgen. 

27.11.2021 KL 07.15:

Arbeidet er ikke avsluttet, men det er nå mulig for de aller fleste å logge på systemene.

Ny status ca kl 10

27.11.2021 KL 10.35:

Alle skal nå kunne logge på som normalt. Opplever du problem? Ta kontakt med oss på 55 99 06 00. 

Ny status ca kl 16.00

27.11.2021 KL 16.00:

Situasjonen er uendret. Alle brukere kan logge på systemet som normalt.

Ny status kl 18.00

27.11.2021 KL 18.00:

Det vil være normal drift frem til kl 14 i morgen (Søndag 28.11). Etter dette vil det være noe nedetid, grunnet videre arbeid på serverpark. 

Ny status 28.11 ca kl 14.00

28.11.2021 KL 14.15:

Arbeidet på serverparken starter kl 15. Nedetid er anslått fra kl 15.00 til ca kl 18.00. 

Ny status ca kl 16.00

28.11.2021 KL 16.05:

Arbeidet pågår fortsatt. Nedetid er anslått til kl 18. 

Ny status kl 18.00

28.11.2021 KL 18.00:

Det planlagte arbeidet fortsetter men tar noe lengre tid enn først antatt, nede tiden er derfor nå anslått til ca. kl. 20.

Ny status ca. kl. 19:00

28.11.2021 KL 19.15

Arbeidet går som forventet. Nedetid er estimert til ca kl 20.00. 

Ny status kl 20.00

28.11.2021 KL 20.05:

Arbeid pågår fortsatt.

Brukere bør kunne logge på igjen etter ca. kl. 20:30... men det vil pågå testing og brukere kan risikere å bli avlogget uten varsel. Da må disse i tilfelle bare logge inn igjen på nytt.

Ny status ca kl. 21

28.11.2021 KL 21.30:

Det er nå mulig å logge på for alle brukere. Det pågår fortsatt testing, og brukere kan risikere å bli avlogget uten varsel. Disse må i tilfelle bare logge inn igjen på nytt. 

Ny status ca kl 23.

28.11.2021 KL 22.45

Alle systemer kjører nå som normalt.