REFLEKSDAGEN 15. oktober

Refleksdagen sammen med Trygg Trafikk

Torsdag 15. Oktober vil Helios Auto AS og Trygg Trafikk besøke barnehagene i Verdal og Fitjar for utlevering av refleksvester.

Helios Auto As som har tilholdssted i Verdal og Fitjar ønsker på refleksdagen å donere refleksvester til alle barnehagebarn i Verdal og Fitjar i samarbeid med Trygg trafikk.

Dette prosjektet er et spleiselag mellom Trygg Trafikk og Helios Auto AS der vi utleverer refleksvester til alle barnehager i Verdal og Fitjar som totalt er 21 barnehager med totalt nesten 1000 barn.

Tradisjon

Trygg Trafikk har lang tradisjon med markeringen av refleksdagen som ble arrangert første gangen i 2006 og som alltid gjennomføres tredje torsdag i oktober og som markeres over hele landet.

Helios Auto As sitt forhold til refleksdagen har noe kortere historikk, men dog gitt oss en del refleksjoner.

Helios Auto As har kunder over hele Norge og vi reiser mye med bil rundt omkring i Norge og vi opplever ofte situasjoner der vi møter forgjengere etter veien uten refleks. Derfor kom egentlig ideen fra en tidligere kunde som ga alle han møtte ute i Narvik refleksvest eller refleks, vedkommende tok kontakt med oss om vi hadde refleks som vi kunne gi ut. Det hadde vi dessverre ikke da, men iden var så god og nyttig at vi laget egne refleksvester til alle våre kunder pluss mer som vi delte ut til alle høsten 2019. Disse refleksvestene ble så populære blant våre kunder og vi fikk flere henvendelser om vi hadde flere å gi ut da det ble uenighet mellom ansatte da dem bare hadde fått to vester.

Helios Auto As følte at det var en gave som kundene likte og så som nyttig, derfor ønsker vi igjen å gi vår oppmerksomhet til kanskje den mest sårbare gruppen i trafikken nemlig barna.

Utlevering av vester – Fitjar

Utlevering av vester – Verdal

Fokus på synlighet

Helios Auto AS har også sett på viktigheten av å være “synlig” med å dekorere firmabilene med refleks-dekor på samtlige firmabiler.