Sikkerhetsoppdatering

En sikkerhetsoppdatering ble gjort på vår gateway-server natt til 210324, noe som betyr at eldre Windows-versjoner ikke kan logge på. Sikkerheten er oppdatert slik at TLS-versjoner lavere enn TLS 1.2 ikke lenger aksepteres. Dette er en generell sikkerhetsoppdatering.

Dette gjelder Windows-versjoner eldre enn Windows 10.

  • Microsoft stoppet all støtte på Windows 7 på 14.01.20
  • Microsoft stoppet all støtte på Windows 8.0 og 8.1 på 10.01.23

En mulig løsning finner du her:

https://support.microsoft.com/en-us/topic/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-winhttp-in- windows-c4bd73d2-31d7-761e-0178-11268bb10392

Merk at DefaultSecureProtocols skal settes til 800 i HEX, 2048 i desimal. Husk at det må stilles inn begge steder hvis det er en 64-bits Windows-versjon. Du kan med fordel bruke «Easy fix» som er nevnt i artikkelen. Verdiene må fortsatt endres som beskrevet, men nøklene vil bli opprettet.

Vår anbefaling er imidlertid at maskiner som berøres av dette skiftes ut av sikkerhetsmessige årsaker.