Total Specific Solutions (TSS) kjøper Helios Auto i Norge og Danmark

Helios vil være DMS flaggskipet til bilbransjen i Norden

Total Specific Solutions (TSS) er et globalt selskap etablert i Nederland som arbeider i vertikale markeder med
nisjeprodukter til ulike bransjer og er idag representert i 22 forskjellige markeder fordelt i 14 land. Samlet i TSS
er det rundt 4100 ansatte fordelt på 110 virksomheter med ca 45000 kunder. TSS er aktiv i nisjemarkedene som
helsevesen, lokale og sentrale myndigheter, finansielle og juridiske tjenester, regnskap, landbruk, bilindustri,
konstruksjon, utdanning, hotell, turisme, produksjon, maritim, mobilitet, eiendom og detaljhandel.
TSS har tradisjon for å bygge langvarige relasjoner med kundene. Noen til og med opptil 20 til 40 år. TSS sine
programvareløsninger gir kundene deres en reell forretningsverdi og gir dem et høyt effektivitetsnivå.
Oppkjøpet av Helios Auto gir en styrke og strategikunnskap i nye markeder som vil bli med å løfte Helios
produktet i bransjen og gi selskapet en vekst i Norden.
Helios har 30 års fartstid i bransjen og flere av kunder i både Norge og Danmark har vært med siden starten på
tidlig 1990 tallet.

Det samme teamet som står bak

Helios sitt team i Norge og Danmark fortsetter uendret med de nye eierne. Du vil derfor oppleve samme gode
service og innsikt, når du kontakter oss. Og samtidig få glede av den organisatoriske styrke som TSS besitter.
Den styrke Helios har i markedet skyldes dyktige og engasjerte medarbeidere som har kjennskap og erfaring fra
bilbransjen både i Norge og Danmark. Både ledelse i Norge og Danmark fortsetter som før med enda større
pågangsmot og vilje for å skape markedets mest ettertraktede software til bilbransjen i Norden.
“Vi ser TSS som et vesentlig og viktig skritt inn i fremtiden for Helios konseptet”, uttaler daglig leder Roger
Sellæg. “Med TSS i ryggen kan vi tilby Helios konseptet til en ny og større kundegruppe. Vi har vendt blikket
rettet mot de autoriserte merkeforhandlerne, både de eksisterende og nye. Men også et større trykk mot de
frie verksteder og kjeder i hele Norden”.
TSS er lokal i de Nordiske landene og på samme tid en global aktør.

Norden

Vi kan med TSS som eiere, tilby grossistkjeder, nye og etablerte bilmerker en IT-løsning med lokal
tilstedeværelse i hele Norden. Som vi gjør det i dag med suksess i Norge og Danmark.
Det er tidligere presentert i media at Helios Auto skal inn i Sverige og øvrige nordiske land. Pga Covid 19 ble det
satt en brems for denne satsingen i 2020/21, men det har hele tiden blitt jobbet mot dette og kartlegging av
markedet har vi arbeidet med kontinuerlig siden beslutningen ble tatt. Med Covid 19 på retur og TSS som ny
eier vil det bli satt fart på prosessen.
Vi kommer til å plassere oss i markedet som DMS-systemet til autoriserte merkeforhandlere og frie verksteder,
med et meget konkurransedyktig produkt i forhold til de øvrige etablerte systemer. Vi kan det samme og mer
til.

Vi gleder oss til fremtiden sammen med TSS og ser frem til å bringe nye softwareprodukter til markedet, både
til eksisterende kunder og nye.

 

Fakta

Mer enn 1000 verksteder anvender i dag Helios som deres IT-system. Det gjør Helios til et av de mest utbredte
DMS systemer i Norden.
Helios fås på dansk, norsk, svensk, finsk, engelsk og tysk. Helios har været på det nordiske marked i mere end
30 år. Helios har en åpen plattform og mer enn 150 integrasjoner med tredjepartsprodukter.


”Helios, et system, alle grossister. Du velger selv!”


For mer informasjon:

Helios Auto – Norge

Roger Sellæg
Daglig Leder
Phone: +47 90 19 06 00
Email: [email protected]
Mer informasjon finner dere på vår hjemmeside: www.heliosauto.no

Helios Auto – Danmark

Carsten Thune
Managing Director
Phone: +45 40 71 99 66
Email: [email protected]
Mer informasjon finner dere på vår hjemmeside: www.heliosauto.dk

Total Specific Solutions

Birthe Elkjær
General Manager
Phone: +45 24 69 00 01
Email: [email protected]
Mer informasjon finner dere på vår hjemmeside: www.totalspecificsolutions.com
Tss sin offisielle pressemelding se her: https://www.totalspecificsolutions.com/about-us/transaction-updates